Webhotellin valinta

Webhotellia valittaessa on tärkeää huomioida useita asioita, kuten sivuston tuleva levytilantarve ja kuukausittainen tiedonsiirron enimmäismäärä. Asiakkaiden palvelutarpeet vaihtelevat, joten meillä on erilaisia palvelupaketteja. Yksityisille henkilöille, jotka tarvitsevat vain vähän levytilaa sivuilleen ja joiden kuukausiliikenne on vähäistä, on erilainen palvelupaketti kuin yrityksille, jotka tarvitsevat enemmän levytilaa ja tietokantoja ja joiden kuukausiliikenne on suurempaa.

Jos asiakas ei löydä juuri sopivaa pakettia tarpeisiinsa, suunnittelemme räätälöidyn paketin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sopivaa webhotellipakettia valittaessa on tärkeää selvittää sivuston levytilantarve. Jos sivusto on yksinkertainen, muutaman sivun kokoinen, se vie huomattavasti vähemmän levytilaa kuin sivusto, jossa on paljon sisältöä, kuten paljon kuvia tai videoita. Jos sivustolla tarvitaan myös tietokantoja, levytilantarve lisääntyy.

Webhotellipakettien levytilat vaihtelevat ja levykapasiteetin koko jaetaan kaikkien palvelujen osaalueiden, kuten kotisivun, sähköpostilaatikoiden, tietokantojen, tilastojen ja erilaisten lokitiedostojen vaatiman tilan kesken.

Levytilan käyttöä seurataan automaattisesti, ja jos levytila ylittää webhotellipakettiin kuuluvan määrän, asiakkaalle lähetetään pyyntö tilata lisää levytilaa tai poistaa turhia tiedostoja levytilasta. Yleensä kannustamme asiakasta vaihtamaan senhetkisen palvelupaketin suuremman levytilan sisältävään palvelupakettiin.

Siirtokapasiteetti eli kuukausittainen tiedonsiirron enimmäismäärä ilmoitetaan aina webhotellipaketeissa.

Webhotellin valinnassa on myös tärkeää ottaa huomioon muita tekijöitä, kuten palvelun laatu ja luotettavuus. Tärkeitä kriteerejä voivat olla esimerkiksi palvelun saatavuus eli uptime, tekninen tuki ja asiakaspalvelu, tietoturva sekä palvelun helppokäyttöisyys ja ominaisuudet.

Palvelun saatavuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin palvelu toimii ja on käytettävissä. Uptime ilmoitetaan yleensä prosentteina ja kuvaa sitä aikaa, jolloin palvelu on käytettävissä suhteessa koko ajanjaksoon. Esimerkiksi 99,9 % uptime tarkoittaa, että palvelu on käytettävissä 99,9 % ajasta. Tämä on tärkeää erityisesti liiketoiminnan kannalta, sillä jos palvelu ei ole käytettävissä, voi se johtaa asiakkaiden menetykseen ja liiketoiminnan häiriöihin.

Tekninen tuki ja asiakaspalvelu ovat myös tärkeitä tekijöitä webhotellia valittaessa. Asiakkaan on hyvä tietää, että apua on saatavilla tarvittaessa esimerkiksi teknisissä ongelmatilanteissa. Tarjoamme teknisen tuen ja asiakaspalvelun useilla eri kanavilla, kuten puhelimessa, sähköpostissa tai chatissa.

Tietoturva on tärkeä asia webhotellin valinnassa, sillä sivuston tietoturva on haavoittuva paikka mahdollisille hyökkäyksille. Webhotellin tietoturvan tulee olla riittävä, jotta sivustolla olevat tiedot ja käyttäjäturvallisuus ovat suojattuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi turvallista palvelinympäristöä, päivitettyjä tietoturvaohjelmistoja ja suojattuja tietoliikenneyhteyksiä.

Palvelun helppokäyttöisyys ja ominaisuudet voivat myös vaikuttaa webhotellin valintaan. Palvelun käyttöliittymän tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen, jotta asiakas voi hallita sivustoaan helposti. Lisäksi monipuoliset ominaisuudet, kuten erilaiset hallintatyökalut, kävijätilastot ja automaattiset varmuuskopiot, voivat tehdä webhotellin käytöstä helpompaa ja tehokkaampaa.